Phát hoảng khi nhện làm tổ trong tai người

Một người nam giới 60 tuổi ở Trung Quốc bắt gặp ra tai mình đã thành nhà đất của nhện sau khi tới gặp bác sĩ vì cứ nghe thấy tiếng trống trong tai. Chuyên Viên tai, mũi, họng Cui Shulin tại Bệnh viện...