ngôi nhà

Di dời ngôi nhà cổ 122 năm tuổi đi hơn 1 km

Để thuyết phục bà Charlesetta Taylor, 81 tuổi nhường lại vị trí ngôi nhà của mình cho dự án nói trên, lãnh đạo thành phố St. Louis đã hứa dịch chuyển toàn bộ cả ngôi nhà của bà sang một vị trí mới do...