8 luật lệ quái đản nhất hành tinh

Bạn đã từng nghĩ rằng chồng quên sinh nhật vợ, làm mặt xấu để trêu chó,.. có thể coi là một hành vi phạm pháp và phạt nặng? Thực tế là những điều luật này đang tồn tại và kéo dài cho tới ngày nay. Cù...