Đạt kỷ lục Guiness nhờ… sưu tầm phân

Một người đàn ông từ Mỹ đã đạt kỷ lục Guiness thế giới nhờ bộ sưu tập phân hóa thạch vô cùng đa dạng. Một mẩu phân hóa thạch Trước kia có nhiều bộ sưu tập gấu bông, nhạc cụ và trang sức bạc đạt kỷ lụ...