Võ Văn Kiệt

Bài văn đỗ trạng kiệt xuất trong lịch sử

Theo sách Khâm định Việt sử thông giám cương mục, Vũ Kiệt sinh năm 1452, chưa rõ năm mất, người xã Yên Việt, huyện Siêu Loại, phủ Thuận An, trấn Kinh Bắc (nay thuộc huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh)....
9 phat minh

9 phát minh cổ đi trước thời đại hơn 1000 năm

1. Lửa Hy Lạp: Vũ khí hóa học bí ẩn Hình ảnh từ một bản chép tay được rọi sáng – Madrid Skylitzes – cho thấy “Ngọn lửa Hy Lạp” được dùng để chống lại hạm đội phiến quân Thomas the Slav. Phần ghi chú ...