Những bí ẩn kỳ lạ xung quanh chiếc gương soi

Tại sao ở một số nước, dân chúng thường gắn một mảnh gương tròn ngay trước cửa chính của ngôi nhà, còn những nhà ngoại cảm rất kiêng nhìn thẳng vào gương nhiều lần? Đó là vì chiếc gương luôn chứa nhi...